Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een dwars- of grondgalerij alle gangen toegankelijk gemaakt en liggen dus voor alle gangen de étages tusschen dezelfde vertikale hoogten (horizonten). Van daar dat ètagekaarten hier den regel vormen, waarin dan elke gang zijn bepaalde kleur verkrijgt. In hetzelfde geval verkeert men bij zoogenoemde laaggroepen, d. z. eenige dicht bij elkaar gelegen lagen die niet elk een eigen afvoer enz. hebben, maar waar b. v. de grondgalerij in een der lagen gelijktijdig dient voor den afvoer der andere

B. DE ITURICHTIX» HER MIJjVKAATM'EüV.

§ 309. Op de speciaalkaarten worden alle détails der ontginniog aangegeven; de schaal moet zoo gekozen worden dat onduidelijkheid vermeden wordt. Ten einde ook overlading te voorkomen worden tevens zoo min mogelijk letters gebezigd en heeft men daarom een aantal algemeen verstaanbare teekens uitgedacht, waarvan de voornaamste in fig. 280 zijn aangegeven.

Hierin beteekenen:

a. de monding van een stollen en de aanvangsrichting daarvan;

b. mijnputten op de situatiekaart;

c. mijnputten die aan den dag uitkomen (doorsneden of mondingen);

d. blinde putten (doorsneden of mondingen);

e. de bodem van een put;

f. putten die niet meer in gebruik zijn:

y. gewone galerijen; (vooral de hoofdgalerijen verkrijgen een schaduwlijn); h. niet afzonderlijk gedreven, maar in puin of opvulsel uitgespaarde galerijen en schoorsteenen;

dwarsgalerijen;

k. boorgaat dat een goed resultaat heeft opgeleverd;

l. boorgat dat vruchteloos is geweest;

m. verwerpingen en sprongen met hunne helling.

De arceering in d wordt gewoonlijk vervangen door een grauwe kleur, die in » door een étagekleur.

Bij het kleuren van laagkaarlen geldt de hoofdregel dat voor elke étage een andere, en voor twee aangrenzende étages sterk afstekende kleuren worden genomen zoodal b. v. bruin, blauw, geel, donkergroen, oranje, violet enz. op elkander volgen. Op de hoofd- en situatiekaarten geldt hetzelfde voor de geheele lagen. Een dwarsgalerij verkrijgt de kleur der vlak bovenliggende étage, op de hoofdkaart echter teekent men ze liever in zwart met een smalle grauwe streep aan de buitenzijde. Zijn de verschillende ontgonnen lagen van

Sluiten