Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afvoergalerijen het dak moet weggeschoten worden; hetzelfde is het geval bij de laag van fig. 287 waar eigenlijk slechts een 7 cM. dik schieferlaagje aanwezig is, en die dus op zich zelf beter voor pijlerbouw geschikt zou geweest zijn. Bij dit wegschieten valt echter zooveel onnut materiaal dat de methode met breed front de aangewezene was.

De dwarsgalerij G P fig. 287 uitmondende in het verlengde der invallende galerij C G, voert naar een op 53 M. afstand in het hangende gelegen laag waarvan een der grondgalerijen L L in de teekening eveneens is aangegeven.

AANHANGSEL.

Het in § 298 bedoelde nelmeetboek wordt het best ingericht als volgt, d. w. z. alleen wat betreft de linkerbladzijde:

| Hellingshoek. Horizont. Hoogteverschil. Hoogte ^ het

£■ Azimuth. —— Lengte. aangenomen

| stijgen. dalen. F°jeCtie stijgen. daten. nulPunt-

?■ gr. min. gr. min. gr. min. M. cM. M. cM. M. cM. M. cM. M. cM.

z

1 2 3 4 5 6 7

In het kladboek ten gebruike in de mijn (§ 296) kunnen dan de kolommen 5, 6 en 7 vervallen, en tezamen vervangen worden door één enkele kolom »Opmerkingen' waarin dan b. v. worden ingevuld: de verschillen bedoeld in § 302, de beschrijving der in § 295 bedoelde merkteekens, de hoogten der meetlijn indien deze niet evenwijdig aan den vloer loopt, en verder de geologische of mineralogische merkwaardigheden bedoeld bij c § 296.

Sluiten