Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11. De zonen van Levi zijn: Gerson, Kehath, en Merari

12. De zonen van Juda : Er en Onan, en Selah, en Peres en Zerah. En Er en Onan stierven in het land Kanaan.

13. En de zonen van Issaschar zijn : Tholah en Puvah en Job en Simson.

14. De zonen nu van Zebulon zijn: Sered, en Elon en Jaheël.

15 Dit zijn de zonen van Lea, die zij Jacob heeft gebaard in Padan-Aram en Dina zijne dochter; alle zielen harer zonen en dochteren waren drie en dertig.

16. De zonen van Gad nu zijn: Siphim en Hagghi, Suni en Esbon, Herz en Arodi en Areli.

17. En de zonen van Aser: Imnah, en Isvah, en Isvi, en Berihah en Serah hunne zuster. De zonen nu van Berihah zijn : Heber en Malchiël.

18. Deze zijn de zonen van Zilpah, die Laban aan Lea

zijne dochter gaf, en zij baarde aan Jacob deze zestien zielen.

19. De zonen van Rachel, Jacobs vrouw, zijn Jozef en Benjamin.

20. Aan Jozef nu zijn geboren in Egypteland, de zonen die hem Asenath, de dochter van Potipherah den overste van On baarde, Manasse en Efraim.

21. De zonen nu van Benjamin waren: Belah en Beëher, en Asbel, Gera en Naaman, Ehi en Ros, Muppim en Huppim en Arde.

22. Deze zijn de zonen van Rachel, die aan Jacob geboren zijn, alle zielen tezamen veertien.

23. En dc zonen van Dan zijn: de Hussim.

24. De zonen van Naftali zijn: Jahseël, en Guni, en Jeser en Sillem.

25. Deze zijn de zonen van Bilha, die Laban gaf aan Rachel zijne dochter, en zij baarde deze aan Jacob, alle zeven zielen.

26. Alle zielen, die met Jacob in Egypte kwamen, die uit zijne heup zijn voortgekomen, behalve de vrouwen der zonen van Jacob, allen waren zes en zestig zielen.

27. En de zonen van Jozef, die hem in Egypte geboren zijn, zijn twee zielen. Alle zielen van Jacobs huis, die

Sluiten