Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat God getrouw was, en te Zijner tijd zou schenken wat Hij beloofd had, bezweert hij terstond daarop zijne broederen, dat zij zijne beenderen zullen overbrengen. Deze strekten tot herinneringsteekens, welker aanblik duidelijk uitsprak, dat Gods eeuwig /erbond volstrekt niet te niet ging met den dood van menschen. Daarop beveelt Jozef zijne nakomelingen zich veilig te verlaten. Want het aanroepen van God met eenen eed acht hij noodig, opdat zij aan den afloop niet in het minst zouden twijfelen.

EINDE VAN HET TWEEDE EN LAATSTE DEEL.

Sluiten