Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 En rijd in den bosch hierbinnen,

En daar wonen daar drij vrouwtjes in.

En ze zal je komen te vragen ,

[90] Of gij van vreemdige landen zijt.

En zijt gij van vreemde landen,

25 En ze zal je pakken bij jen handen,

En ze zal je leên in e kelder,

E kelder van honderd vijf en tseventig trappen diepe; [95] En ze zal je leggen up e rooster,

En ze zal je bra&n aan 't spit,

30 Aan 't spit waar dat Isabella mijn dochtertje is, Die hier laastmaal is ingekomen,

Die hier laastmaal gestorven is,

[100] En onder dezen lindeboom begraven is."

En ik gaf daar eenen slag,

35 Dat al de boomen wikkelden: de bladen vielen af.

Uiter-end-uit,

En de zwarte rave is uit.

47. Van frisch Jongerling.

Berg Ne-de-ren-da-le, daar staat e ka-steel,

En het be - staat in zoo ve - le ko - leu - ren: Van

wit en groen en blauw, zoo zijn de deu - ren, Van

VAR. : 2g. braan\ steken

20. Men zingt: En hij rijdt.

Sluiten