Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJF EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK

Kerkelijk Turnhout.

Dekenij Turnhout. — Bezoek van Z. E. den Cardinaal-Aartsbisschop. — Meubeleering van St. Peeterskerk. — Henstellingen. — Archief. — Broederschappen. — Bestuur. — Nieuwe Parochie van het H. Hart.

Bestuur. — Nieuwe kerk. — Oud-Turnhout. — Schoonbroek.

— Oosthoven. — Zevendonk. — Kapellen, — Kapel der Fransohe Congregatie. — Begrafenisdienst. — Godshuizen. — Begijnhof. — Gasthuis. — Franciscanessen. — Jongens- en Meisjes Weeshuis. — Oud Mannen- en Vrouwenhuis. — Armbestuur. — St. Vincentiusgenootschap. — Patronage van Jongens. — Rood Kruis. — Clarissen.

Minderbroeders. — Jezuïeten. — Apostolieken. — Broeders van

Liefde. — Sepulcrienen. — Bewaarscholen. — Zondagsscholen.

-et Kerkelijk Turnhout stond op gelijken voet

van bloei en vooruitgang met het Burgerlijk Turnhout sinds België's onafhankelijkheid.

In het aartsbisdom Mechelen, waartoe do parochie van Turnhout behoorde, vergaderde in 1837 voor de derde maal sinds 1830 eene

synode, waarin dit aartsbisdom in 24 dekenijen verdeeld werd, en de maandelijksche vergaderingen der geestelijken gesteld werden. Do parochie Turnhout maakte eertijds deel van de dekenijen Hoogstraten en Herenthals. Nu werd Turnhout zelf

Sluiten