Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die uit het westelijk gedeelte der parochie van den H. Petrus bestond (1).

De E. H. Verschueren werd plechtig aangesteld in zijn ambt den 29 juni 1896 en onder de zegekreten der bevolking zijne nieuwe parochie ingeleid. Hem werden tot onderpastoor bijgevoegd de E. H. Alf. Haerens (2) en als hulppriester de E. H. Jansen C. D.; het jaar nadien (9 april 1897) werd een tweede onderpastoor benoemd, E. H. Fransen C.

De Kerkfabriek bestaat uit de heeren J. Baeten, J. SakHendrickx, K. Yerwaest-Gervais, G. Van Genechten, J. Straelen-Wilrycx, A. Verhulst-Vissers, H. Wanty, J. Bogmans-Verliaegen, F. Caers. Tot leden van het kerkmeestersbureel werden gekozen de heeren K. Verwaest, voorzitter, A. Verhulst, secretaris, J. Sak, schatbewaarder.

Een plan werd opgemaakt in den gothischen stijl der 13® eeuw door den bouwmeester P. J. Taeymans van Turnhout, tot het bouwen eener nieuwe kerk, omtrent op dezelfde plaats der voorloopige, en goedgekeurd door de koninklijke kommissie van monumenten. Den 4 juli 1903 werd de kerk aanbesteed te Antwerpen. De laagste bieder was Edm. Uyterlioeven van Borgerhout tegen 330,435 franken. Na goedkeuring door de bevoegde overheid is gezegde aannemer met den aanvang der werken begonnen onder de leiding van den architect Julius Taeymans (3).

*

* *

(1) Te beginnen van de grenzen der gemeente Merxplas, de middellijn van den steenweg van Merxplas naar Turnhout tot aan de vaart van Turnhout naar St Jobin-'t-Goor, A. B., de buitenlijn (noordzijde) der vaart tot aan den spoorweg van Tilburg naar Turnhout, B. C., de buitenlijn (oostkant) van voormelden spoorweg tot aan de Begijnendreef, G. D., de middellijn dier dreef tot aan de Weezenstraat, D. E., de middellijn dier straat tot aan de Parkstraat, E. F., de middellijn dier straat tot aan de St Antoniusstraat, F. G., de middellijn dier straat tot aan de Leopoldstraat, G. H, de middellijn dier straat tot aan de Gasthuisstraat, H. J., de middellijn dier straat tot aan de Korte Gasthuisstraat, I. J., de middellijn dier straat tot aan de Papenbruggen, J. K., de Papenbruggen tot aan de rivier de Aa, K, L., die rivier tot aan de grenzen der gemeente Vosselaar, L. M. Op dit grondgebied woont eeue bevolking van omstreeks 8000 inwoners

(2) A. Haerens t werd vervangen den 23 juli 1901 door Knaeps A.

(3) De stad heeft hiervoor aanvankelijk eene toelaag gestemd van 100,000 fr. begrepen in de stadsleening 1899.

Sluiten