Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leopoldsorde, voorzitter van den Fabriek- en Kerkmeestersraad te St Josse-ten-Noode, vereerd met liet Burgerkruis van lc klas, sterft te Turnhout, zijne geboortestad, den 19 juni 188C, oud 77 jaren.

DRIEDO JOANNES (1), Driedoens geheeten naar het gehucht Darisdonk onder Turnhout, waar hij omstreeks 1480 geboren werd. Zijn echte familienaam was, Neys. Studeerend te Leuven in de pedagogie den Valk, werd hij in 1499 de eerste in den algemeenen prijskamp van de Faculteit der Kunsten uitgeroepen. Daarna werd hij leeraar van wijsbegeerte in dezelfde pedagogie, en legde zich vooral op dit vak en de wiskunde toe.

In 1510 (2) is hij kanunnik der collegiale kerk van S' Pieter te Turnhout ; den 2 januari 1512 (n. s) werd hij te Leuven voorzitter van het college van Hauterlé, waar door testament (3) van den stichter, Hendrik Hauterlé, een priester van Turnhout of Hoogstraten aan het hoofd moest staan. De vermaarde leeraar der Hoogeschool van Leuven, Adrianus Boyen, later paus Adrianus VI, op wiens aanraden hij vooral de godgeleerdheid had bestudeerd, riep hem tot doctor in de godgeleerdheid uit, den 17 augustus 1512. Opvolgens opvoedingsmeester van zijne Hoogheid Karei van Croy, later bisschop van Doornik, werd Driedo in 1520 kanunnik van St Pieterskerk te Leuven, aan welke bediening tevens het ambt van professor der godgeleerdheid aan de Hoogeschool was verbonden.

Hij stierf als pastoor van St Jacob te Leuven, den 4 augustus 1535, en werd in deze kerk voor het altaar van het

(1) Corsendonca, auct. .T. Latomo et J. Hoybergio, p. 48. — Nicolai Vernuloei Academia Lovaniensis, p. 147. (Lovanii 1667). — .T. F. Foppens, Bibliothcca Belgica, t. II, p. 630. (Bruxellis 1739). — Annuaive de l'Universilé catholique de Louvain, 1859, p. 241. —Biographie nationale, t. VI, p. 165,(Bruxelles 1878). —J.E.Jansen, Joannes Driedo, in Taxandria 1904, 4e aflevering.

(2) Arch. S. Pieterskerk, Catalog. Can. Benef. etc,

(3) Oud boek der wettelijke Resolutien, hl. 72, (Archief der stad).

9*

Sluiten