Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. Guilielmus Proost, vont-heer [rerum inventarum Dominus) van Turnhout, Schoonbroek en Arendonk, secretaris van Wechelderzande, Lille, Vlimmeren, en den 19 april 1607 der stad en heerlijkheid van Turnhout, daarna rentmeester Zijner Majesteit's domeinen aldaar, f 12 juni 1G49. Hij was getrouwd den 25 juli 1607 met Anna Gevaerts, t 24 november 1631. Beiden werden in St Pieterskerk te Turnhout begraven (1). — Daaruit :

1. Joannes Proost J. U. L., geboren te Turnhout en aldaar gedoopt den 11 augustus 1608, vont-heer van Turnhout, Schoonbroek en Arendonk, heer van Calster, advokaat aan den Raad van Brabant 1635, secretaris van Turnhout, t 4 juni 1668. Hij was in den echt getreden met Dina Princen, gezeid Watson, f 8 september 1671. Beiden werden begraven in de kerk van Portiuncula bij de Minderbroeders te Turnhout (2).

2. Guilielmus, die volgt ; zie IV.

(1) In het Doodenboek van Corscndonk lezen wij: 10 Februarii. Scolastice Virginis. Anniversarium domni Gulielmi Proost, seeretarii quondam Turnlioutensis et questoris regii, etc. et domicilie Annce Gevartie ejus conjugis, parentum fratris nostri Petri Proost. Ex parte fratris Petri Proost pitantia danda cura albis panibus, etc, in feslo S. Guilielmi, 10 februarii, quo die summum sacrum pro ipso et parentibus ac amicis ejus annuo cantandum est. — Van den Gheyn, L'Obituaire du prieuré de Corsendonli,p. 13.

Bij de intrede der S. Pieterskerk, langs den kant de Groote Markt, hangt aan den muur de grafzerk dezer familie met opschrift :

D. O. M.

Guilielmus Proost Huic oppido per ann. 33 a consiliis et secretis Et deinde in eodem oppido Ejusque territorio per annos 16 Quoestor regius Utroque munere magna probitatis Et industrise laude functus Nee non

Anna Gevarts Joan. I. G. Fil. ejus conjux Eximise pietatis Fceminae Hic siti sunt Decessit ille 13 jun. Anni Sal. 1649 (Etatis suse 63 Hsec 25 9vb anni* 1632.

Requiescant in pace.

(2) Hun grafkelder was in de kerk der minderbroeders. Op den grafzerk stond het volgend opschrift :

Ostium monumenti Proost

Consultissimus Dominus .Toanues Proost J. U L. Guilielmi filius, municipii ac territorii Turnhoutani secretaris ac pensionarius, hujus conventus Syndicus, quem multis titulis promovit, hic locum quietis elegit : obiit 25 junii 1668. Dlla Dina Princen dicta Watzon marito optime merito moesta ponit. Obiit 8 sept. 1671.

Sluiten