Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Reinier van der Beeken, 1 oct. 1477 — 30 sept. 1503 ; hij was reeds in de maand maart gestorven.

10. Willem van der Aa, 1 oct. 1503 — 30 sept. 1514 ; liij

kreeg zijne commissiebrieven (1) reeds den 30 maart 1504 (n. s.)

11. Frederik Derghent, 1 oct. 1514 — 30 sept. 1537 ; was

getrouwd met Catliarina de Hagenauw.

12. Ambroos van Kintschot, 1 oct. 1537 — 30 sept. 1555,

f nov. 1555. Zijne commissiebrieven werden gegeven door keizer Karei V, den 15 dec. 1537.

13. Augustyn van Lyere, 1 oct. 1555 — 31 maart 1580.

Hij ^ontving zijne commissie van koningin Maria, den 15 dec. 1555. De nieuwe rentmeester legde zijnen eed af voor Jonker Wolff Halier de Hallerstain, kanselier, raad- en hofmeester der koningin.

14. Franciscus du Houssart, 1 april 1580 ; bij ontving zijne

commissie van Jacob van Boussu, voogd van Peeter Graaf van Boussu, minderjarig, Heer van Turnhout den 23 augustus 1580. Nicolaas Van Taverson maakte in 1580 de rekening voor hem op.

15. Philip van Lyere, 1 juli 1581 — 30 maart 1583 ; was

zoon van Augustijn Van Lyere voornoemd ; zijne commissie was gedagteekend te Heenvliet, 8 juni 1581, door Maximiliaan de Cruyninghen. Hij werd in 1582 gevangen genomen op zijne reis te Antwerpen door Nicolaas Shage, provoost van Hove, om achterstel van betaling, en gedurende negen weken gehouden in « De Sterre » in de Hoogstraat bij S' Jans Poorte te Antwerpen ; intu sschentijd plunderde men zijn huis te Turnhout.

10. Hieronimus Vekens, 1 oct. 1584 — 30 sept. 1585, neemt de ontvangst van het rentmeesterschap waar, tijdens dat de rentmeester A. Boudewijns gevangen zat, aangehouden door vrijbuiters van Brussel, wanneer hij in 1584 naar Antwerpen gegaan was om met Z. M. troepen deze stad te belegeren. 17. Antoon Boudewyns, 1 oct. 1585 — 30 sept. 1598. Zijne

(i) Zie Bewijsstukken, Wereldlijk Deel, Nr 7.

Sluiten