Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boren te Rotterdam in 1601 en overleed te Weesp vóór 13 Maart 1663. Hij vormde zich onder invloed van Julius Porcellis en Willem van de Velde dm Oude. In 1634 werd hij lid van het St. Lucasgilde te Delft, maar reeds in het begin van 1638 treffen wij hem in Amsterdam aan, alwaar hij in 1643 het burgerrecht verkreeg. Zes jaar later verhuisde hij naar Weesp. Simon de Vlieger is een der oudste onder de Hollandsche zeeschilders. Willem van de Velde de Jonge, Hendrick Dubbels en waarschijnlijk ook Jan van de Cappelle waren zijn leerlingen. Zijn schilderijen treffen ons vooral door den helderen, zilverachtigen toon, waarin zij zijn gehouden. Werken van zijn hand bevinden zich hier te lande o. a. in het Rijksmuseum te Amsterdam, het Museum Boymans te Rotterdam en het Mauritshuis te 's Gravenhage.

Vlieg-hanen (Dadylopterus). Zie Catapliracti

(Pantsermsschen).

Vlieg-kracht. Zie Centrale beweging.

Vliegkunst. Sedert het verschijnen van het artikel Luchtvaart in dl. XI heeft de aviatiek al weer groote, ja reusachtige vorderingen gemaakt. Dit blijkt het duidelijkst uit de records, welke toonen op welk een enorme verbetering vooral het dynamische vliegtoestel in dit tijdsbestek kan bogen. Wegens de groote snelheid, waarmede de records telkens verbeterd worden, moeten wij ons tot het einde van 1910 bepalen. De duur van de langste vlucht zonder tusschenlanding is van 4 uur 17 min. op 8 uur 12 mn., de afstand van 234 km. op 548 km. gebracht. Veel aanzienlijker is nog de stijging der prestaties op het gebied der hoogtevlucht. Terwijl aan het einde van 1909 het officiëele record op 150 m. stond, zijn in den loop van 1910 de vliegeniers tot op 3200 m., dus meer dan zevenmaal zoo hoog, gestegen. Ook de snelheid van het vliegen is grooter geworden. Vóór 1909 werd als record een gemiddelde van 82,6 km. per uur geregistreerd, thans officieel 106,5 km., terwijl volgens particuliere, doch alleszins betrouwbare berichten reeds 130 km. en meer in 't uur werd bereikt. Het record van passagiersaantal ten slotte is ook enorm verbeterd en tot 12 gestegen.

Veel minder dan de vliegmachine is de bestuur¬

bare ballon vooruitgegaan. Alleen de snelheid der luchtschepen is volgens de recordlijsten toegenomen.

De cijfers der volgende tabellen geven een nauwkeurige afspiegeling van den huidigen stand der motorluchtscheepvaart en van haar ontwikkeling in het jaar 1910.

VLIEGMACHINES.

Duur- en afstandioereldrecords.

Datum. Naam. Duur. Afstand

u. m. s. m m.

13 Nov. '06 Santos Dumont 211/, 220

26 Nov. '06 H. Farman 528/s 771

13 Jan. '08 H. Farman — 128 1 000

21 Maart '08 H. Farman — 3 31 2 004

10 April '08 Delagrange 2 500

11 April '08 Delagrange — 6 30 3 925

27 Mei '08 Delagrange —15 25 9 000

30 Mei '08 Delagrange —15 26*/b 12 750

22 Juni '08 Delagrange —16 30 17 700 6 Juli '08 H. Farman — 20193/s 19 000

6 Sept. '08 Delagrange — 29 534/6 24 727 9 Sept. '08 Orville Wright 1 315 —

10 Sept. '08 Orville Wright 1 5 52 —

11 Sept. '08 Orville Wright 110 50 —

12 Sept. '08 Orville Wright 115 20 — 21 Sept. '08 Wilbur Wright 1 31 25% 66 600 18 Dec. '08 Wilbur Wright 1 54 53% 99 800

31 Dec. '08 Wilbur Wright 2 20 2375 124 700

7 Aug. '09 Sommer 2 2715 —

25 Aug. '09 Paulhan 2 43 244/, 133 676

26 Aug. '09 Latham 2 17 21"/» 154 620

27 Aug. '09 H. Farman 3 4 562/b 180 000 3 Nov. '09 H. Farman 417 53»/, 234 212

10 Juli '10 Olieslagers 5 3 ö^j 392 750 (Bleriot)

29 Oct. '10 Tabuteau 6 1 35 465 000

(M. Farman)

18 Dec. '10 H. Farman 8 12 54 463 000

21 Dec. '10 Legagneux 5 59 — 516 000

30 Dec. '10 Tabuteau 7 45 — 584 200

Wereldrecord hoogtevlucht.

Datum. Plaats. Naam. Toestel. Hoogte

in m.

1909:

19 November Chfilons Latham Antoinette 410

1910:

7 Januari Chalons Latham Antoinette 1000 12 Januari Los Angelos Paulhan Farman 1269

3 Juli Atlantic City Brookins Wright 1904

11 Augustus Lanark Drexel Blériot 2052

29 Augustus Le HSvre Morane Blériot 2100

3 September Le HSvre Morane Blériot 2582

8 September Issy Chavez Blériot 2680 1 October Mourmelon Wijnmalen Farman 2780

31 October Newport Johnstone Wright 2954

24 November Philadelphia Drexel Blériot 3038

9 December Pau Legagneux Blériot 3200

Sluiten