Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In sommige streken is de huisvlijt van veel belang. Zoo wordt de opbrengst van de katoenweverij te Elfsborglan, die daar als huisvlijt wordt uitgeoefend, op 6—8 millioen kronen geschat.

Handel en verkeer. In 1907 bedroeg de gezamenlijke invoer 682 104 613 kronen, de gezamenlijke uitvoer 524 662 B47 kronen; deze cijfers waren voor 1S08 608 932 000 en 482 018 000. In 1907 was de waarde van de in- en uitvoer van de verschillende prudukten verdeeld als volgt:

De volgende tabel geeft een overzicht van het verkeer van Zweden met de voornaamste handeldrijvende landen in de jaren 1907 en 1908:

Invoer in Uitvoer in

millioenen millioenen

kronen. kronen.

1907 1908 1907 1908

Groot-Brittannië... 178,6 159,4 182,1 169,3

Duitschland 240,8 210,7 108,7 103,3

Denemarken 50,5 45,2 57,7 45,9

Vereenigde Staten. 61,3 60,3 13,8 9,7

Frankrijk 23,1 18,6 39,5 36,8

Rusland en Finland 30,6 26,9 32,8 23,1

Noorwegen 23,5 21,7 25,5 24,6

Nederland 16,6 15,1 16,8 14,8

België 9,9 7,9 13,9 12,5

Wat den handel van Nederland met Zweden betreft, in 1909 bedroeg de algemeene invoer 1 085 077 807 kg., de invoer tot verbruik 34 706 919 gld.; de algemeene uitvoer 120 244 776 kg., de uitvoer uit het vrije verkeer 15 688 758 gld., de doorvoer 14 312 391 kg.

De voornaamste in- en uitgevoerde artikelen waren in genoemd jaar:

INVOER UIT ZWEDEN.

ALGEMEENE INVOER.

Drogerijen, verfwaren en chemicaliën 640710 kg.

Ertsen 787861927 „

Rogge 698500 „

Scheepsbouw- en timmerhout.... 184685030 „

Kalk 733153 „

Kramerij 4031151 „

Krijt 823520 „

Lompen 10269620 „

IJzer 39086277 „

Ijzerwerken 1560516 „

Papier 4483261 „

Steen 39606552 „

Stroop, Melado en Melasse 1191962 „

Teer en Pek : 1023348 „

Visch 2758208 „

INVOER TOT VERBRUIK.

Hout 5174386 gld

Erts 4704228 „

Gegoten ijzer 2621795 „

Kramerij 370119 „

Lompen en hout voor papierbereiding 1500645 „

Papier 360753 „

Staal 1035287 „

Straatsteenen en keien 13922196 „

Zwavel. Erts 225000 „

UITVOER NAAR ZWEDEN.

ALGEMEENE UITVOER.

Aardewerk en porselein 1811082 kg.

Drogerijen, verfwaren en Chemicaliën 5897092 „

Gedestilleerd 639975 „

Peulvruchten 1165442 „

Rijst 1189257 „

Katoen ongesponnen 1068105 „

Koffie 3492659 „

Steenkolen 54414789 „

Mest 563692 „

IJzer 6477513 „

Ijzerwaren 19275046 „

Katoenpittenolie 572207 „

Sesam- en andere eetbare oliën ... 730085 „

Andere oliën 3191416 „

Papier 1298307 „

Steen 2287871 „

Talk, Roet, Smeer en Stearine ... 743096 „

Veevoeder 577000 „

Visch 3394072 „

Zout 711237 „

UITVOER UIT HET VRIJE VERKEER.

Bloembollen, knol- en wortelgewassen 601916 gld.

Rijst 356612 „

Bereide huiden en vellen 205392 „

IJzer 827864 „

Spoorstaven 780173 „

Gaspijpen en waterleidingbuizen.... 262413 „

Katoen ongesponnen 630769 „

Koffie 1536770 „

Steenkolen 214763 „

Sesamolie 313844 „

Staal 407471 „

Invoer in Uitvoer in

millioenen millioenen

kronen. kronen.

Dierlijke voedingsmiddelen 32,6 47,3

Graan en meel 41,6 2,4

Koloniale waren 41,6 0,3

Vruchten en groenten .. 12,9 1,8

Spinstoffen 53,3 0,9

Garen 14,1 1,5

Gesponnen goederen 61,2 2,5

Haar en huiden 36,9 7,0

Talk, olie, rubber 46,5 3,2

Onbewerkt hout 7,6 142,7

Bewerkt hout 2,7 101,8

Plantaardige stoffen 40,7 1,4

Papier 3,5 31,0

Delfstoffen 100,2 45,4

Ruw metaal 39,8 58,3

Voorwerpen van metaal 38,8 17,4

Voertuigen en machines 51,7 29,4

Sluiten