Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G. D. Qumsel in 1907 tusschen Ultima Esperanza en het Lago Argentino waarnemingen omtrent den bouw van het gebergte, de bergmeren, de gletschers enz. Hij maakte deel uit van de Zweedsclie expeditie onder C. Scottsberg, welke in 1908 van uit Punta Arenas het binnenland van Vuurland was binnengedrongen. S. Benignus wijdde zich op een tweede ontdekkingsreis in Argentinië in Argentijnsch en Chileensch Patagonië en in Vuurland, behalve aan natuurwetenschappelijke ook aan economische studiën. Een expeditie, waaraan F. Reicliert, F. Bade, R. Heïbling, de plantkundige Haumann en de dierkundige Wolffhügel deelnamen, vertrok in 1909 van Buenos Aires, om het Juncalmassief tusschen de Aconcagtia en de Tupungato op de grens van Argentinië en Chili te bezoeken en er de glaciale verschijnselen te bestudeeren. Het volgend jaar had, bij gelegenheid van het eeuwfeest der onafhankelijkheidsverklaring, van uit Buenos Aires een archaeologische excursie naar de W. lijke hooglanden door leden van het Amerikanisten-Congres plaats. De uiterste Z.punt en de Falkland-Eilanden werden, na een eerste expeditie onder O. Nordenskjöld in 1895—1897, in de jaren 1901—1903 opnieuw door een Zweedsclie Zuidpool-expeditie onder zijn leiding en eveneens door een Schotsche onder Bruce bezocht. De Falkland-Eilanden werden ook door de bovengenoemde Zweedsclie expeditie onder Scottsberg aangedaan. Van uit Port Stanley werden eerst enkele kleine eilanden onderzocht, waarop, ter aanvulling van het werk van de Zuidpool-expeditie van 1903, het onderzoek van het groote, O.lijke eiland werd ter hand genomen.

II. Stille onderzocht in 1906 in Columbia den tectonisclien bouw en de stratografie van de O.lijke Cordilleras. Daarbij kwam hij tot het belangrijke resultaat, dat het Magdalena-gebied een groot verzakMngsveld is. H. Rice doortrok het Territoria del Caqueta tusschen den Guaviar en de Yapura. Z. Columbia doortrok M. Triana van de W.kust tot aan de Gutumayo in het O.lijke laagland. In opdracht van de Société Helvétique des Sciences Naturelles ondernamen de dierkundige Fuhrmann en de plantkundige Meyer in 1910 een studiereis tot onderzoek van de levensverhoudingen in de meren en rivieren. K. Beiszwanger en K. Hörmann begonnen in 1910 een archaeologische en sociologische studiereis in de O.lijke Cordilleras.

Ecuador werd in 1901—1902 voor vulkaanstudiën bereisd door P. Groszer. H. Meyer bezocht in 1903 de Hoog-Andes; hij beklom den Cotopaxi en verschillende andere sneeuwtoppen. E. Testa van Turijn publiceerde in 1909 de resultaten van zijn reizen. W. Sievers vertrok in 1909 van de haven Piura en bereikte over Ayabaca door Z. Ecuador den spoorweg Guayaquil—Quito.

In Peru maakte zich de latere president Pando voor het onderzoek van het O. van het land verdienstelijk. Een comité onder E. Romcro en E. Dalgade bestudeerde er in 1901 de waterwegen. Een Duitsche expeditie onder G. Steinmann, W. Hoek en von Bistram onderzocht in 1903—1904 den bouw van de O.lijke Cordilleras van Peru en Bolivia, vooral met het oog op verschijnselen uit het glaciale tijdperk, welke inderdaad konden worden vastgesteld. Vóór i hij met zijn onderzoek in Ecuador begon, had W. ; Sievers (zie boven) in Peru het brongebied van den i Maranon opgenomen en een onderzoek ingesteld naar

glaciale verschijnselen in de Cordilleras van Huayhuash, de Cordillera Blanca van Huarazjfuit N.waarts, den Nevado de Acrostambo bij Huacrachuo en in de Cordilleras van Pataz tot Cajamarca. Het eigenlijke bronmeer van den Maranon bleek de Laguna de Santa Ana op de O.lijke helling van den Nevado San Lorenzo in de Cordilleras van Huayhuash te zijn; het wordt door een reusachtigen gletscher gevoed. De hoogte van den Huascaran, in 1908 door Annie Pech beklommen, werd door ingenieurs van de [Société d'Etudes etdeTravaux topographiques de Paris bepaald op 6767 m. voor den Z.lijken en op 6683 m. voor den N.lijken top.

Naast de expeditie van Sievers was voor Bolivia het werk van de Boliviaansch-Braziliaansche grenscommissie, welke de Yavary of Javary nauwkeurig opnam, van belang. Mede in Peru, Argentiniö^en Chili werkte een Fransche expeditie onder G.^de Croqui en C. Sinéchal de la Grange. Aan haar hebben wij o. a. een nauwkeuriger onderzoek van het Titicaca- en het Poopa-Meer te danken. De plantkundige Th. Herzog bereisde in 1909 O. Bolivia, terwijl de meteoroloog W. Knoch in 1908 een op twee jaar berekende reis ondernam naar de woestijn Atacama en de Andes om de radioactiviteit enz. van de lucht te onderzoeken en tevens meteorologische metingen te doen. In den zomer van 1910 beëindigde Erland van Nordmskiö'd een tweejarige reis, welke hij met Andersson en Moberg in liet groote, vlakke gebied in O. Bolivia tusschen de Pilcomayo en de Beni had ondernomen. Zijn ethnografische onderzoekingen maken het waarschijnlijk, dat zich een overeenkomstige beschaving van Mexico over Centraal-Amerika tot aan Bolivia heeft uitgebreid. Bij een bezoek aan het grensgebied van Peru en Bolivia, met name in het Yungasgebied, bestudeerde W. Knoch den invloed van den neerslag op den plantengroei en de nederzettingen.

In Chili namen oorlogsschepen de W.kust in het Z. nauwkeuriger op. Het eiland Hannover blijkt een complex van 3, het naburige Contreras van 2 eilanden te zijn. De grensstrijd met Argentinië deed P. Moreno aldaar opmetingen verrichten; in Chili bewerkten H. Steffen en Risa Palron het materiaal, tot 1902 door den eerste, Pöhlmann, Stange en Krüger verzameld. De Zwitser Haltling beklom in 1906 den Aconcagua.

Geschiedenis. Nadat de vroegere naijver en het wantrouwen tusschen de Vereenigde Staten van N.Amerika en Mexico voor toenadering en belangengemeenschap hadden plaats gemaakt, legde de eerste, daarbij door den president van Mexico gesteund, er zich op toe om ook de 6 staten van Middel-Amerika: Honduras, Nicaragua, Costa Rica, San Salvador en Guatemala, tot een statenbond te vereenigen.In 1907 kwam voor een tijdvak van 10 jaar een verdrag tot stand, waarbij deze 5 republieken zich verplichtten om haar onderlinge geschillen aan de uitspraak van een scheidsgerecht te onderwerpen.

Buitenlandsclie moeilijkheden ontstonden doordat de staatkunde van vijandschap tegen vreemde handelsondernemingen, door Venezuela onder president Castro gevoerd, deze republiek op voet van oorlog met Nederland bracht, waarop ook de Vereenigde Staten van N.-Amerika, die eveneens op gespannen voet met haar verkeerden, oorlogsschepen zonden (zie verder Venezuela).

De jongste tijd bracht belangrijke veranderingen,

Sluiten