Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Samenstelling der Nederlandsche koopvaardijvloot in 1910.

1908 1909 1910

at.nm ( aantal 283 303 324

TI ( netto ( M' 1.172.022 1.313.469 1.382.369

p ( inhoud( tons 414142 1.488.469

7 .. ( aantal 403 426 440

schenen < netto < 125.094 133.358 129.277

" ( inhoudj tons 44.203 45.822

( aantal 636 729 764

Totaal ( netto ( M» 1.297.116 1.446.827 1.512.046

( lnhoud( tons 458.345 534.291

SPOORWEGONDERNEMINGEN.

Overzicht van het vervoer op de spoorwegen over 1910, vergeleken met 1909.

Totale ontvangst. Ontvangst per dag

5 en per kilometer.

Benaming

Van af 1 Jan. Van af 1 Jan. Van af 1 Jan. Van af 1 Jan.

der tot en met tot en met tot en met tot en met

uit. Dec. 1910. uit. Dec. 1909. .uit. Dec. 1910. uit. Dec. 1909.

Spoorwegondernemingen.

Gulden. Gulden. Gulden. Gulden.

Maatschappij tot Expl. v.

Staatsspoorwegen 32 958955,87 31609 613,48" 50,77 49,92

Hollandsche IJzeren

Spoorwegmaatschappij 25 363 758,83s 23901670,06' 47,44 45,48 Nederl. Centraal-Spoor-

wegmaatschappij 2 34 8 833,23 2 365276,53" 43,49 43,79

Noordbrabants-Duitsche

Spoorwegmaatschappij 1164619,96 1111793,98 34,31 32,75 Spoorwegondern. Meche-

len—Ter Neuzen 1072 787,03 1 070029,62 43,22 43,11

SCHEEPSBOUW. Toeneming: der wereldvloot.

1908 1909 1910

Landen.

Aan- Paarde- Aan- Paarde- Aan- Paarde-

tal. trachten tal krachten tal. krachten

Groot-Britannië en Ierland 1.325 1.148.545 1.097 1.470.443 1.163 1.623.029

Vereenigde Staten 189 191.635 201 213.770 151 304.689

Duitschland 302 327.052 289 414.647 310 303.937

Nederland 354 75.627 413 72.901 406 86919

Frankrijk 75 175.290 40 186.860 53 170.010

Oostenrijk-Hongarije .. 37 20.510 24 70.650 34 29.796

Japan 191 69.727 165 52.204 165 96.638

Italië 14 29.700 32 62.719 9 62.600

Noorwegen 84 37.126 58 22.533 65 30.890

Britsche koloniën 137 9.542 133 6.419 142 9.237

Denemarken 30 12.090 27 10.306 26 10.758

België 40 1.240 33 1.305 30 26.965

Zweden 38 27-845 20 23.400 33 21.940

China 56 3.980 53 3.551 34 3.205

Rusland 10 1.305 22 5.044 8 160

Spanje 1 — 1 _ i _

Griekenland — — — _ 1 180

Totaal 2.883 2.151-214 2.605 2.616.752 2.631 2.780.953

Sluiten