Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAVAANSOH-HOLLANDSCHE WOORDENLIJST.

A.

abang N. abrit K. rood, donkerbruin.

abdi K. I. z. batoer.

aben K. z. adoe.

abit; ngobat-abitaké K. N. rechts eu links om zich heen zwaaien met iets.

aboeh K. N. gezwollen.

abot N. awrat K. zwaar.

abrit K. z. abang.

adang K. N. betak K. I. of K.

rijst koken.

adat K. N. gewoonte, gebruik,

gewoonlijk, gewóón zijn.

adeg K. N. het opstaan; oprichting, stichting.

— madeg K. N. djoemeneng K. I. in eene waardigheid gevestigd zijn; regeeren als.

— ngadeg K. N. djoemeneng K. I. opstaan, staan.

— ngadegi K. N. "ndjenengi K. t. bijwonen, bijstaan.

— ngadegaké K. N. 'ndjenengaké K. T. oprichten, overeind zetten , doen staan.

adi K. Jï. uitstekend, fraai; de of het eerste.

adjeg K. N. vast; bestendigheid.

— sadjegkoe (oerip) zoo lang ik leef.

adjeng K. en Mad. z. arep, en adjoe.

adji N aos K. waarde, prijs.

— pengadji N. pengaos K. prijs.

— ngadjèni N. ngaosi K. waarde toekennen aan; waardeeren, eeren.

— kadjèn K. N. geëerd, geacht.

adjoe N. adjeng K. het voorwaarts gaan.

adjrih K. z. wedi.

adoe N. aben K. gevecht, strijd, twist; ingrediënt in een mengsel.

— ngadoe N. ngaben K. tegen elkaar laten vechten.

— padoe N. paben K. twist-

Sluiten