Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

awang-awang K. N. liet luchtruim.

awas K. X. scherp zien, scherpziende; goed (b. v. van schieten).

awèli (grondw. wèh) N. soeka K. paring K. I. geven, ook : toestaan , goedvinden (dan: pareng K. T.).

— pawèwèh K. N peparing K. I. gift, geschenk.

awèt K. N. bestendig, duurzaam, blijven.

awisK. z. anjang, arang en larang. awoe K. X. asch.

— pawou K. N\ stookplaats, keuken.

awoh z. woh.

awon K. z. ala.

awor z. wor.

awrat K. z. abot.

B.

babad of 'mbabad K. N. ontginnen; bosch enz. omhakken, babar; 'inbabar K. INT. uitspreiden,

ontrollen.

badan K. z. awak.

baé N. kémawon K. maar, slechts, bagé (of bagéjan) K. N. I deel, aandeel.

— TI geluk; heil; gezegend.

— bagéja, wees welkom!

— 'mbagèkaké, verwelkomen, bagi, bagijan = bagé I.

bagoes K. N. schoon, mooi (van

een man).

baita K. z. praoe.

baja K. N. I gevaar, rainp.

— II krokodil.

bajar, 'mbajar K. N. betalen, bakal N. badé K. als zelfstnw. = grondstof.

— 'mbakali ]ST. 'mbadèni K. africhten.

bakoel K. N. koopvrouw.

bala K. N. volk, soldaten, leger, balé of balé-balé K. N. rustbank.

— balé-omah N. balé-grija K. woonhuis; huis en have.

bali N. wangsoel K. terugkeeren,

omkeeren.

balik K. N. omgekeerd; daarentegen ; van den anderen kant. baloeh of bebaloeh K. N. makker , helper (bij twist, gevecht enz.).

banda N. besta K. band, touw,

gebonden.

bandar K. N". zeehaven; pachter of chef van een havenkantoor.

— bandaran, havenstad.

bandjoerN. ladjengK. vervolgens,

daarna; ook: doorgaan, banget N. sanget K. zeer, erg. banjoe N. toja K. water.

banter K. N. sterke stroom; ijverig ; vurig; streng (v. vasten).

— 'mbanter K. NT. met veel ijver iets verrichten; streng zijn in.

bapa of bapak K. N. rama K. I.

vader.

bapak z. bapa.

barang K. N. goederen, bagage, een of ander.

Sluiten