Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

§ 165. Werkstuk. Indien de projectiën van twee bollen gegeven zijn, vraagt men de toppen van hunne gemeenschappelijke omhullingskegels te vinden 24.

§ 166. Werkstuk. Door een gegeven punt op het oppervlak

van een bol een raakvlak aan dien bol te brengen. . 26. § 167. liet construeeren van den verticalen doorgang van een raakvlak aan een bol, wanneer de horizontale doorgang

gegeven is 26.

§168. Oplossing van het werkstuk: door eene lijn in het horizontale vlak een vlak te brengen, dat een gegeven bol volgens een kleinen cirkel van gegeven grootte

snijdt 26.

§ 169. Het construeeren van een raakvlak aan een bol, evenwijdig aan een gegeven vlak 27.

§ 170. Werkstuk. Door eene gegeven lijn een vlak te brengen,

dat een gegeven bol raakt 27.

§171. Verschillende andere wijzen, waarop het voorgaande

werkstuk kan opgelost worden. Constructie van Monge. 28. § 172. Eene eenvoudiger constructie voor hetzelfde werkstuk, die ook toegepast kan worden, indien de voorgaande

onbruikbaar wordt 30

§ 173. Werkstuk. Door een gegeven punt een vlak te brengen,

dat twee gegeven bollen raakt 31

§ 174. Werkstuk. Een vlak te construeeren, dat drie gegeven

bollen raakt

§ 17o. Werkstuk. In eene gegeven driezijdige pyramide, die met haar grondvlak op het horizontale vlak staat, een

bol te construeeren 33

§176. Andere constructiën voor hetzelfde werkstuk. ... 34. Oefeningen 94—111 36

B. Algemeene beschouwingen over kromme lijnen en

gebogen oppervlakken.

§ 177. Onderscheiding der kromme lijnen in die van enkele en van dubbele kromming. De laatste hebben altijd kromlijnige projectiën. Noodige voorzorg om bij gesloten krommen dubbelzinnigheid te vermijden.

Sluiten