Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

§ 353. Werkstuk. De perspectief te bepalen van een rechten cirkelvorniigen kegel, die met zijn grondvlak op liet horizontale vlak staat 257.

§ 354. Werkstuk. De perspectief te bepalen van een cirkel,

welke gelegen is in een vlak dat loodrecht op het grondvlak staat 258.

§ 355. Werkstuk. De perspectief te bepalen van een cirkel,

welke gelegen is in een vlak, dat een hellenden stand heeft ten opzichte van grondvlak en tafereel. . . . 258.

§ 356. Werkstuk. De perspectief te bepalen van een bol . . 259.

§ 357. Het bepalen van de perspectief van een omwentelingslichaam 260.

Opmerking. Toepassing op den bol 201.

§ 358. Als voorbeeld voor de vervaardiging van eene grootere perspectievische teekening is genomen een gedeelte van het binnenplein der Koninklijke Militaire Academie. . 261.

§ 359. Constructiën in het tafereel. Doel 264.

§ 360. Werkstuk. Van eene rechte lijn is de perspectief gegeven, benevens het vluchtpunt en het snijpunt der lijn met het tafereel. Indien het oogpunt en de distantie bekend zijn, vraagt men het oogvlak der lijn, om de perspectief op het tafereel neer te slaan 264.

8 361. Werkstuk. Van twee elkander snijdende lijnen, die in perspectief zijn voorgesteld, zijn de vluchtpunten gegeven,. benevens het snijpunt van een der lijnen met het tafereel. Bepaal het snijpunt van de andere lijn met het tafereel 265.

§ 362. Werkstuk. De doorsnede te bepalen van twee vlakken,

welker vluchtlijnen en snijlijnen met het tafereel gegeven zijn 266.

§ 363. Werkstuk. Indien eene lijn gegeven is door haar vluchtpunt en haar snijpunt met het tafereel, en evenzoo een vlak door zijne vluchtlijn en zijne snijlijn met het tafereel, zoo vraagt men het snijpunt van de lijn met het vlak te bepalen 266.

§ 364. Werkstuk. Den hoek te bepalen, waaronder twee in perspectief voorgestelde lijnen elkander snijden (of kruisen), indien, behalve het oogpunt en de distantie, de beide vluchtpunten der lijnen gegeven zijn . . .267. Opmerkingen. Over de wijzigingen die de constructie

Sluiten