Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene lijn ligt evenwijdig aan de as (§ 154). Evenzoo zal van de lijn welker verticale projectie in S" aan de vertica e piojec ie va den' bol raakt, de horizontale projectie eene lijn zijndie dooi let punt S' gaat, dat met M' in eene lijn ligt evenwijdig aan de as

en verder evenwijdig aan A'B' is getrokken.

Daar bet punt K op de voorste helft van den bol ligt, is de ticale projectie van de raaklijn in K zichtbaar; de horizontale projectie van de raaklijn in S aan den bol moet echter ges ïppe den binnen den grooten cirkel uit M' beschreven, omdat het punt S op de onderste helft van den bol gelegen is.

| 162 Werkstuk. Uit een gegeven punt builen een bol eene raak-

^ ££'^tagstuk onbepaald is, mogen wij een der projectiën van eene raaklijn willekeurig aannemen, nuts gaande door

de »eliiknamige projectie van het gegeven pun

Indien M (Fig 145) het middelpunt is van den gegeven bol, ï het rre(reven punt en T'A' de aangenomen horizontale projectie van eene raaklijn | dan brengt men, om de verticale projectie dezerraaklijn te vinden, evenals bij bet voorgaande werkstuk cT A Jak loodrecht op het horizontale vlak en slaat dit om i f

h.Vhorizontale vlak. Na in het neergeslagen vlak bepaald te be nen het horizontale ^ ^ kleinen p> volgens

de plaats van het Punt „it t raaklijnen TR en TQ

welken de bol gesneden wordt, trektmen uu i j ^ ^

aan dien cirkel en bepaalt de ^ ^ Q„ getrokken,

I^l^rS^n der gevraagde raaklijnen, die beide

"T,I ZTrV?™*»»«»

, loi dan zal de bijbehoorende verticale projectie T K dadelijk te vinden .ij», omdat m.„ de plaats van het punt k kan

von F venzoo is T'S' de horizontale projectie van eene ïaaklij d*ëST"S" tot verticale projectie heeft en raakt aan de vertica e

PXLX.d™eh,te en on-hth.re van een deel der raaklijnen, raadplege men de figuur.

„i's. rri s&vxppsz

Sluiten