Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zontale vlak opgericht, met een der deelvlakken van een tweevlakkenhoek levert dan het middelpunt op.

Ook deze constructie kan, door het „aar buiten omslaan van een

schreven bollen ' d'enen ** ^ C°nSWen ™ de »»»»-

Ten slotte willen wij volledigheidshalve nog een middel aanwijzen om de constructie te verrichten. Neem een willekeurig punt m als

2ïl>7 eenï0l'.dr °P h6t horizontale vlak rust en construeer

staat pn r CZy, 'Se Pyramide ' die °P het horizontale vlak staat en welker opstaande zijvlakken evenwijdig zijn aan die dei-

gegeven pyramide en die dus gelijkvormig is met deze. Is t de top

dezer pyram.de en S het snijpunt der lijn Tt met het horizontale

ak dan kunnen wij S beschouwen als het gelijkvormigheidspunt

der beide pyramiden. Het gevraagde middelpunt M zal dus moeten

liggen op de lijn Sm en wel zoodanig dat Alhoewe]

de geheele constructie niet gemakkelijker is dl een der beide vorige zoo heeft zij echter het voordeel boven deze, dat er nagenoeg -een' consti uctiehjnen in de gegeven pyramide vallen.

Sluiten