Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZïZvZt&iïzZ- röPlr .?-* * *

ïïsbs:

, , ^ imaginaire assen AA' en BR' i

het oppervlak ontstaan door wenteling vin i J ,

hare reëele as CG'. ö hyperbool om

/t°- De elliptische paraboloïde

deriiSn"7cArl'°PPer",lak, *? °M»n- ™»»««rwiii„Fie.l70

ue richtlijn ALA C zoowel als de beschrijvende liin DFn'i!" „„

door eene parabool CA'C' (Fis (801 ,J 1 vervangen

De beschrijvende parabool [ ft' Arende hlT Parab°01 E'D'E' stante parameter behouden. gedurende hare beweg.ng eene con-

Ook kunnen wij als beschrijvende lijn de ellins Kr KT' k i die dan - evenals zulks in Fk 17^' , besdlouwen .

«msmk s

r«lXATV°"bS1dePU"' f e"ip' KLi'X' Men

P-rabolcn UVL B'A'B de 4^2^*' 'erWÜ' *

Jn dle hoofddoorsneden gelijk is dus KIKT' • i . bet oppervlak eene ~ »

«».i«iu, rrï' tec"°Te" <""• *««ellips«

(FiS- 18») beschouwen als

wanneer men.A' vasthoudende, bet middel»",,fOPT f?'17I'>' verplaatst en in bet oneindig, laat verdwijn™ 8 A'A

kan worden gesneden. P e Parabool

o . D, hyperbolische pakaboloïde ^ wij --

schrijvende lijn, welker ™ hSÏL^T' H,™ "'S

dezelfde wijze als sul, JL Lrrt P ol U L als richtlijn volgt, op dat nu ,1e bdde parabolen 7^ aan«?w<3cn> alleen dit verschil gericht hebben. ' openinSen naai' verschillende kanten

I" plaats van de parabool E'D'F rtf R'A'n

h ,erplaa,s™ '"*• CA'C'. k« - ««I affSSg »"zï

5

Sluiten