Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 207 De constructie van de doorsnede van gebogen oppervlakke ,net platte vlakken versehaft onmiddellijk de nood,ge hulpm.ddL ou eek de doorsnede, de«.r opper.Ukken onderhng te kun» » construeeren. Bepaalt men namelijk de kromme of rechte lijnen volgens welke twee gegeven oppervlakken door eemgmeuw aang •

„nn tP nemen kan men derhalve zooveel punten van de be0eerae aan te nemen, Ka ,„vli;PC;t Die snijdende vlakken moeten

worden, d,t de kromme of r.ehte Ijnen, volgens «elke zij de gegeven gelogen ^uta

STt" zrri" - -

0Trkh™inkb^detgeva.len gemakkelijk moebt de p»nbedoelde gebruik ven snijdende vlekken

röt,

^ritrnctie, In bet algemeen be-.uwd, £

construeeren, welker snijai g p ianKwiilig worden, om

gelijke constructie, hoezeer m e J , zwarigheid ontgaat men

haar uitvoerbaar te mogen noemen. D ze ™ ^

i„ de ,„,«ste voorkomerie ge,^«n,vdoor^d.^ ^

verband met de wor 11 g ken „;jlkn, helilj volgens reehte

te nemen, dat zij PP me Ujnetl) welker

lijnen, hetzij volgens cirkf :.,hpf °De sniidende vlakken, die nieuwe afteekening men ontwijken ka . 1 die ó{

wijdig en dikwijls tevens evenwijdig aan een P I

Sluiten