Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jectiƫn der schroeflijnen AP en BP en de grootte van den hoek waaronder die schroeflijnen elkander snijden. Indien het punt P zich langs de beschrijvende lijn verplaatst, waar moet het dan gekozen worden opdat de schroeflijnen loodrecht op elkander zullen staan 1

14-5. Aan eene gewone schroeflijn eene raaklijn te constiueeren, die evenwijdig loopt aan een gegeven vlak.

N.B Men make gebruik van een rechten cirkelvormigen kegel, die met zijn grondvlak op het horizontale vlak staat en waarvan de halve tophoek het complement is van den hellingshoek der gegeven schroeflijn.

140. Aan het ontwikkelbare schroefvlak een raakvlak te construeeren, dat loodrecht staat op een gegeven vlak.

N.B. Men make weder gebruik van een kegelvlak.

Sluiten