Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Construeer enkele standen van de beschrijvende lijn en een raakvlak aan liet oppervlak in eenig punt.

183. Gegeven een bol en eene horizontale lijn, die even hoog boven het horizontale vlak ligt als het middelpunt van den bol. Eene rechte lijn beweegt zich zoodanig, dat zij steeds loodrecht blijft op de gegeven lijn en den bol aanraakt. Construeer enkele standen van de beschrijvende lijn en een raakvlak aan het ontstaande oppervlak in een willekeurig punt.

184. Men vraagt door een gegeven punt buiten het oppervlak een raakvlak te construeeren aan het welfvlak van het scheeve tongewelf, voorgesteld in Fig. 232, als het raakpunt op de beschrijvende lijn pp moet gelegen zijn; daarbij gebruik te maken van eene raccordeerende hyperboloïde, die KI, UV en EF tot richtlijnen heeft.

Sluiten