Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strueerde standhoeken gesneden wordt, blijven op hunne plaats, wanneer het vlak E weder opgericht wordt; die snijpunten zijn dus punten, zoowel van de uurvlakken als van het horizontale vlak; derhalve zullen lijnen, uit Q door deze punten getrokken, de horizontale doorgangen van de twaalf uurvlakken zijn. Onder die doorgangen is er één, die getrokken moet worden naar een op E,E, oneindig ver afgelegen snijpunt en die dus evenwijdig loopt aan E,E,.

Langs deze doorgangen 01, Q2, Q3, enz., die wij volgens den zin, waarin de zon hare schijnbare dagelijksche beweging volbrengt, met' de cijfers 1, 2, 3, enz. tot 12 gemerkt hebben, valt dan de schaduw van den scherpen kant van het opgerichte plaatje HJi, juist wanneer het zoo laat is als door deze cijfers wordt aangeduid. De cijfers op de rechter helft der figuur gelden voor de uren van den voormiddag, die op de linker helft voor de uren van den namiddag. Wij hebben hier derhalve een zonnewijzer verkregen, tot welks nauwkeurige aanwijzing nu echter vereischt wordt, dat het bord volkomen horizontaal geplaatst wordt, dat de lijn NZ noordzuidwaarts gericht is, alsmede dat men dezen zonnewijzer niet anders gebruikt dan op plaatsen, die nagenoeg den hoek PQH tot geographische noorderbreedte hebben.

Sluiten