Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de perspectief van de als eindig beschouwde lijn AB, maar het kan beschouwd worden als het eindpunt van de perspectief der oneindig ver naar achter verlengde lijn AB. Men noemt dit punt F het vluchtpunt of ook wel het wijkpunt der lijn. Wij verkrijgen derhalve de volgende belangrijke

Stelling: De perspectief van eene lijn, die niet evenwijdig loopt aan het tafereel, is de vereenigingslijn van het vluchtpunt der lijn met het snijpunt van de lijn met het tafereel.

Uit het bovenstaande volgt verder onmiddellijk:

1°. Van eene lijn, die loodrecht staat op het tafereel, valt hel vluchtpunt samen met het oogpunt.

2°. Eene lijn, die evenwijdig is aan het tafereel, bezit geen vluchtpunt.

3°. Evenwijdige lijnen, die niet evenwijdig zijn aan het tafereel, hebben een gemeenschappelijk vluchtpunt. (Zie b. v. de lijnen AB, A,B,, enz. Fig. 265).

§ 331. Indien de lijnen AB, A,B1( enz. (Fig. 265) evenwijdig aan het grondvlak waren, zou ook de lijn OF evenwijdig aan het grondvlak loopen, zoodat dan het punt F gelegen zou zijn in eene lijn HZ, door het oogpunt O" evenwijdig aan de grondlijn op het tafereel getrokken. Deze lijn HZ, horizon genoemd, bevat alzoo al de vluchtpunten van horizontale evenwijdige lijnen.

Men noemt haar de horizon, omdat zij de perspectieven bevat van alle oneindig ver achter het glas liggende punten van het horizontale vlak.

Alle punten van het oogvlak, dat men door HZ kan brengen, liggen op dezelfde hoogte als het oog boven het grondvlak en hebben hunne perspectieven in de lijn HZ. De perspectief van eenig punt valt dus boven, in of beneden den horizon, naargelang dat punt hooger, even hoog of minder hoog dan het oog ligt.

Beschrijft men op het tafereel uit O" (Fig. 265) met de distantie als straai een cirkel, zoo is de cirkelomtrek de meetkundige plaats van de vluchtpunten van alle lijnen die hoeken van 45° met het tafereel maken. Deze cirkel noemt men distantiecirkel. Aan de snijpunten D en D' van dien cirkel met den horizon geeft men in het bijzonder den naam van dislanliepunten, en men onderscheidt deze nog van elkander door de benamingen rechter en linker distantiepunt. Horizontale evenwijdige lijnen, die het tafereel onder hoeken van 45° ontmoeten, hebben een der dislanliepunten lot vluchtpunt, en wel het rechter of het linker distantiepunt, naargelang de genoemde hoeken van

Sluiten