Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

244. Den doorgang met liet tafereel en de vluchtlijn te construeeren van een vlak, dat door eene gegeven lijn (f, s) gaat en evenwijdig is aan eene andere gegeven lijn (ft, st).

245. Het vluchtpunt en het snijpunt met het tafereel te bepalen van eene lijn, die door een punt p gaat, dat gelegen is op eene lijn (f, s), en die evenwijdig is aan eene lijn (ƒ,, Sj).

246. Gegeven twee lijnen (f, s) en (fv st) en een punt p op de laatstgenoemde lijn gelegen. Construeer den doorgang met het tafereel en de vluchtlijn van een vlak, dat door de lijn (f, s) en het punt p gaat.

247. Gegeven de lijn (ƒ, s) met het daarop gelegen punt p en de lijn f/1,,*,) met het daarop gelegen punt q. Bepaal het snijpunt met het tafereel en het vluchtpunt van de lijn pq.

248. Gegeven drie lijnen (f, ») (ƒ,, st) en (ƒ,, st) met de punten p, q en r, die respectievelijk op die lijnen gelegen zijn. Bepaal den doorgang met het tafereel en de vluchtlijn van een vlak , dat door de drie gegeven punten gaat.

249. Van twee gegeven vlakken loopen de doorsneden met het tafereel en evenzoo de vluchtlijnen evenwijdig. Construeer de doorsnede dier vlakken. Waar liggen van die doorsnede het snijpunt met het tafereel en het vluchtpunt?

250. Den afstand te construeeren van twee gegeven evenwijdige lijnen (f, s) en [f, «,). (0", d).

251. Den hoek te construeeren, welke door eene gegeven lijn [f, s) gevormd wordt met een gegeven vlak (F, S). (0", d).

252. Gegeven eene lijn (ƒ, s) met een daarop gelegen punt p en twee vlakken (F, S) en (F', S'). Breng door p een vlak loodrecht op de doorsnede van de twee vlakken en bepaal tevens den hoek, door de beide gegeven vlakken gevormd. (0", d).

Sluiten