Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

letters zijn gebezigd als in Fig. 336, zal, na het aangevoerde in § 400, eene verdere verklaring overbodig zijn.

§ 408. Uit het voorgaande is gemakkelijk in te zien, dat de cavalière perspectief slechts een zeer bijzonder geval van scheeve projectie is; immers wij namen het vlak ZOX als tafereel aan. Wij hadden daarvoor echter elk ander vlak kunnen nemen. Om van eene dergelijke scheeve projectie een denkbeeld te geven, verwijzen wij naar Fig. 305, alwaar de axonometrische perspectief geteekend is van het in°Fig. 304 voorgestelde parallelopipedum. Trekken wij in Fig. 304 uit de verschillende hoekpunten van het lichaam lijnen evenwijdig aan eene gegeven richting — in plaats van loodrecht op het tafereel ABC — zoo snijden deze het tafereel in punten die, behoorlijk vereenigd, de scheeve projectie van het lichaam zullen opleveren.

Is°00' in Fig. 304 de gegeven projectierichting, die dus nu niet loodrecht op ABC wordt gedacht, dan zijn 0'A, 0'B en 0'C de scheeve projectiën der coördinaatassen. Alle lijnen, evenwijdig aan de coördinaatassen , zullen in de projectie ook evenwijdig aan de scheeve projectieassen worden en in constante verhoudingen worden verkort.

In de practijk teekent men 0'C evenwijdig aan den zijkant van het vel teekenpapier, waardoor alle verticale lijnen van het lichaam zich in scheeve projectie ook als verticale lijnen zullen voordoen.

Alhoewel wij over de scheeve projectie niet in verdere bijzonderheden zullen treden, zoo zal liet den lezer toch duidelijk zijn, dat men den stand van het tafereel ten opzichte van het lichaam en ook de projectierichting zoodanig kan kiezen, dat de verkortingsverhoudingen voor de drie assen naar verlangen geregeld worden, en men dus ook hier over Irimetrische, dimelrische en isomelrische scheeve projectiën zal kunnen spreken.

Aangezien de scheeve projectiën even goed axonometrische perspectieven zijn, zijn ook de in § 313 gegeven benamingen minder juist en zou men beter doen te spreken van loodrechte en scheeve axonometrische perspectieven of projectiën.

Sluiten