Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkstukken tot oefening.

punt"''de 'ZT. ,C,rke'-Ziin gegeVen de Pr°jectiën van het middel-

el ie hetvakvl 1 ^ ^ wi,Iekeurig P™t en de hoeken,

kLÏi / * Cirkel met de beide projectievlakken maakt Bepaal de projectien van dien cirkel.

127. Men vraagt door de beide punten (10, 5, 7) en (12 1 SI

z+züztr-- - -

128 °p een gegeven bol de punten te bepalen, die op gelijke hellend^IalT: ^ ^ ^ h°ri'ZOntale en va" <*n gegeven a. waarin de raaklijn evenwijdig is aan het verticale vlak;

vlak ° of van gegeVe" afSta,"d Verwijderd ZÜn van een gegeven

i 29 Een hnM f**™ llJ" °f Va" een gegeve" P™t ! ten bol te constrneeren, welks oppervlak door drie ge-even punten gaat en die raakt aan: fee0even

a. een gegeven vlak;

b. een gegeven bol.

130. Met een gegeven straal een bol te beschrijven, welks onnerv door twee gegeven punten gaat en die raakt aan PP

a. een gegeven vlak;

b. een gegeven bol.

gegeven kTd7 *7' ™k (° brengcn aa" ee"

geceven bol, dat een gegeven hoek maakt met:

a. het horizontale of het verticale vlak;

b. de as van projectie.

wiiderd ziin v!^" * COnstrueeren • die °P gegeven afstanden verijdel d zijn van twee gegeven punten en:

ii. evenwijdig zijn aan eene gegeven lijn;

• een gegeven hoek maken met een willekeurig gegeven vlak.

Sluiten