Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. de drie projectiën van het lichaam;

b. de snij punten van het ronde oppervlak met eene willekeuri» gegeven lijn;

c. een raakvlak aan het oppervlak in eender snijpunten met die lijn.

143. Gegeven een bol, uit (9, 4, 4) als middelpunt met 4 als stiaal beschreven, en een rechten cirkelvormigen kegel, die met zijn grondvlak op het horizontale vlak staat. De top ligt in het punt (4 , 3, 5) en de straal van het grondvlak is 2. Men vraagt aan-de beide oppervlakken de gemeenschappelijke raaklijnen te trekken, die:

a. door het punt (1, 4, 8) gaan;

b. evenwijdig zijn aan de lijn, die door de punten (1, 2, 4) en (7, 0, 1) gaat.

144. Gegeven twee rechte lijnen AB en GD, waarvan de tweede loodrecht op het horizontale vlak staat. Men vraagt door AB een vlak te brengen, dat GD onder een gegeven hoek snijdt.

145. Een rechte cirkelvormige kegel, waarvan de straal van het grondvlak 3 en de hoogte 10 zijn, staat met den top op het horizontale vlak in hét punt (4,4, 0) en rust met het grondvlak tegen het verticale vlak zoodanig, dat de as van den kegel de as van projectie loodrecht kruist. Men vraagt:

a. de projectiën van den kegel;

b. een raakvlak aan den kegel te construeeren, gaande door het punt (8, 3, 12).

140. Men vraagt evenwijdige raakvlakken te construeeren:

a. aan twee gegeven cylindervlakken;

b. aan twee gegeven kegelvlakken;

c. aan een gegeven cylinder- en een gegeven kegelvlak.

147. De beide bollen te construeeren, die een gegeven recht cirkelvormig kegelvlak raken en tevens gaan door een gegeven punt binnen den kegel.

148. Met een gegeven straal een bol te construeeren die raakt aan het horizontale vlak en aan:

a. een willekeurig gegeven kegelvlak in eene bepaalde beschrijvende lijn;

b. twee gegeven rechte cirkelvormige kegels, die op het horizontale vlak staan;

c. een gegeven, op het horizontale vlak staanden, rechten cirkelvormigen kegel (cylinder) en een rechten cirkelvormigen cylinder die op het horizontale vlak ligt;

d. een gegeven bol en een gegeven rechten cirkelvormigen cylinder.

Sluiten