Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedenken dat het woord zedelijk ook hier in formeelen zin wordt bedoeld. De vraag, of God deugden heeft, worde hier niet ter spraak gebracht, en evenmin vrage men in dit verband, of het al dan niet „contradictio in terminis" is (Hoekstra t. a. p. bl. 84) van „boo/.e geesten" te spreken. De onderscheiding van goed en kwaad kan ook daar worden toegepast, waar aan zedelijke ontwikkeling niet wordt gedacht, maar raadzaam is het niet, evenmin wat hoogere als wat lagere wezens dan de mensch betreft, zich te bedienen van aanduidingen die aan 's menschen zedelijk leven ontleend zijn. Van zedelijke wezens te spreken , waar aan zedelijke karaktervorming niet gedacht wordt, kan niet worden goedgekeurd.

Sluiten