Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat het ook in het N. T. niet geheel mag worden ter zijde gesteld (Ernst Issel. Der Begriff der Heiligkeit im N. T. 1887 S. 75). Eene vermaning als b.v. Hebr. 12 :14 te vinden is, kan wel niet andere worden verstaan, dan in dezen zin, dat aangedrongen wordt op eenen wandel, waarin alle kracht wordt ingespannen om het zedelijk einddoel des Christelijken levens te bereiken en der volmaaktheid deelachtig te worden. Ook wie geneigd is, het actieve element hier in verband met Christologische opvattingen op den achtergrond te dringen, zal toch moeielijk kunnen ontkennen dat b.v. in Rom. 6: 19 de toestand van het „geheiligd zijn" als resultaat van den zedelijken wandel beschouwd wordt. Uit het „in Christus geheiligd zijn" moet intusschen de eisch worden afgeleid, om de „heiligmaking" na te jagen. Het dogme van het „geheiligd zijn in Christus" mag, evenmin als dit geschiedt in het N. T., in de zedekunde den eisch te niet doen, dat de wedergeborene in ernstigen strijd zich benaarstige om der reinheid deelachtig te worden. De voorwaarde van alle historisch leven wordt ook in het leven der zedelijkheid niet straffeloos geschonden.

Sluiten