Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naamlooze Vennootschap

BAD- EN ZWEMINRICHTING.

TH VAN HEEMSTEDE OBELT. 150 DE RUYTERKADE.

Warme liatlen in Porseleinen linipen. 1 Bad ƒ0.45; 10 -ƒ2.50; 25 ƒ5.75; 50 ƒ 11.—; 100 ƒ20.— I>uiiiwater-I>oiiclies boven alle linipen. BUITENBADEN en ZWEMLESSEN:

1 pers. ƒ10; 2 pers. uit één Gez. ƒ16; 3 pers. uit één Gez. ƒ21; 4 pers. uit één Gezin ƒ 24. Maandkaart ƒ 5.—, Vacantiekaart geldig tot 1 Sept. ƒ 6.—, Leden der Amst. of Holl. Dames-Zwemcl. ƒ 7.50.

Een Bad f 0.40, 5 ƒ 1.50, 10 ƒ2.50.

Geopend voor DAMES zoowel als voor HEEREN: des Zomers van 6 uur tot donker; Vrijdags en Zaterdags tot 9 uur 's avonds; 's Winters van licht tot donker • Vrijdags en Zaterdags tot 10 uur 's avonds.

Des Zondags altijd 'tot 12 uur; sluiting der kas li1/, uur 's morgens. Uitsluitend voor Abonnés zijn des winters warme Baden verkrijgbaaar. a 10 CENTS PER BAD. Dames-Badcostumes, van zuiver wol vervaardigd, Badmutsen enz. enz. zijn aan de Inrichting verkrijgbaar.

Prachtige en veilige Bergplaats voor RIJWIELEN.

I I I I I I I I I I I I I I II II I II! I I I II I I I I I I I I IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII I II II I I I I I I IIIIIIIMII I I II I I I I I I I III

AMSTERDAM, Keizersgracht hoek Leidschestraat.

Telef,

G. FORTMANN

's-GRAVENHRGE, Spuistraat 10, Hoogstraat 20. Telef. lnterc. 171.

Grootste en goedkoopste Magazijnen in Nederland van

Luxe- en Huishoudelijke Artikelen.

Verzendingen geschieden door de geheele wereld onder garantie van gave overkomst, zonder berekening van emballage.