is toegevoegd aan je favorieten.

Goed en kwaad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heeft men de Vlaamsche primitieven gehoond, toen men het wonder van „De Staalmeesters" aanschouwde ? Schoonheid is de wonderbaarste uitkomst van het menschendenken ; een elk kan er geluk aan vinden; waarheid niet, die is als een vlam; een man komt en blaast haar uit, steekt een nieuwe aan; schoonheid is als een lamp, die branden blijft, nooit zijn licht inkrimpt, noch uitzet, maar met zijn vasten vo len glans over de menschheid schijnt, — of zouden er toch ook eeuwige waarheden zijn ? Zooals de geloovigen die belijden.

— Ik weet het niet.

— Zou het kunnen?

Het is alles zoo vreemd; wat menschen van de dingen

wéten, werkelijk weten, is zoo gering, dat het dwaasheid wordt, te meenen, dat zij eenig zuiver inzicht hebben, niet.

— Tenminste in de meer dan gewone dingen. Binnen den horizont van hun kijken: de wereld, daar vinden ze soms wel een luttel weten, maar ze zijn door wat ze aan tastbaarheden vonden, te hoovaardig geworden om iets aan te nemen, wat aan hun kleine hersens als een onmogelijkheid zich voordoet. Moest dan de vernuftigste vinder niet de deemoedigste onder allen zijn? Moest het weten, hoe voor hem zoovelen eeuwen en eeuwen gezocht hebben en zoo weinig nog gevonden, — moest dit weten hern niet tot een zeer nederig mensch maken? Want wat beduidt hun luttele kennis in de oneindigheid?

Als ik aan de dingen om mij henen denk, lijkt me

alles een wonder.

— Ja, het gewoonste, waar we gedachteloos voorbijgaan eiken dag. De wonderen, die de menschen zién, noemen zij geen wonderen. Ze zien hoe iets er is, en aanvaarden dan de mogelijkheid, moéten die wel aanvaarden. Maar geloöven, dat is aannemen voor zij aanschouwd hebben, dit vermogen zij niet. — Thomas, de ongeloovige, is de verpersoonlijking aller menschen, vind ik. — Het meest wonderbare verliest zijn wonderlijkheid voor de menschen, die het eiken dag zien. De orde der samenleving lijkt wel te zijn, dat je aan niets dat wonderbare, dat raadselachtige zoeken moet; de menschen hebben hier een spreekwoord