is toegevoegd aan je favorieten.

Tille

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de buurt, de Zondagsche gang naar de kerk, het dragen der huishuur op het einde der maand bij de kwezelachtige rentenierster in de Venusstraat, boden verder de schaarsche gelegenheden om op straat te komen.

Zekeren Septembernamiddag zat zij alleen. Buiten was de hemel overtrokken, maar de regen viel niet, bleef dreigend hangen. Doelloos begon zij op de piano te tokkelen.

Aarzelend werd de deur geopend,en voor zij het wist stond iemand naast haar. Een beetje geschrokken keekzij op.

— Walt,prevelde zij, nauwhoorbaar.

— Tille !

— What is the matter ? probeerde zij te schertsen.

— Ik kwam hier voorbij, en 'k dacht zoo...ja,wij zijn zoo'noudekennissen... en 'k wou eens goedendag komen zeggen. Krijg ik iets te drinken, vervolgde hij luchtiger, zoo maar een klein borrelken, want in bier heb ik geen goesting... 't is zoo'n grooten plas !... En mag ik u iets aanbieden... Ja, doet me dat plezier... uit oude vriendschap.

— Ja, Walt.

Het gesprek was weer uit. Hij leunde tegen den toog, zij stond er achter, en zag hem aan met haar zuiver-klare