is toegevoegd aan uw favorieten.

Tille

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Daar zijn ze, daar !

Het volk ging uiteen, poogde de politie en den gevangene te zien. Tille werd weggedrongen, bleef achter, zag een laatste agent met een lantaarn uit hetgebouwte voorschijn komen, keerde op haar stappen terug, ontmoette onderweg twee gasthuiswiegen.

En erger nog dan op 't kerkhof trof het haar, dat het leven zoo wreed-treurig was, dat de wegen zoo vreemd kronkelden, en de menschen soms heel anders handelden dan zij bedoeld hadden.

— Het kerkhof deugt niet voor u, meende Line, het maakt .u maar triestig,en wie jong is moet maar aan plezier denken, gij moet maar uitspanning zoeken.

*

* *

Op een Dinsdagochtend kwam Mitje, en vulde het huis met haar drukke opgewektheid. Line knikte vergenoegd.

— Ja, vermits zij niet komt, kom ik ! 'k Heb weken gewacht, maar dat schaap wil niet op de straat. Ik geloof dat zij gaarne gauw rijk zou willen zijn, met op d'affaire te passen ! Goesting is koop, maar als vriendin kon ik het niet over mijn hart krijgen uzoo maar altijd thuis te weten koekeloeren. Ik zou me dood