is toegevoegd aan uw favorieten.

Tille

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

telkens als gebroken ontwaakte, altijd vervolgingen : soms door vlammen, soms door ratten, soms door ongediert. Uitgeput leed zij dan aan feilen koortsgloei.

Zij vermagerde zichtbaar, en haar stem werd dof. Pas nadat zij wat gegedronken had 's morgens kregen haar handen weer vastheid, verliet haar het beven en zag zij weer klaar. De hartkloppingen namen toe zoowel als de leverpijnen.

Ellendig waren de dagen in dezen donkeren winter en in het regenachtigkoud voorjaar. Zij gaf zich geen rekenschap van haar toestand, doolde in het duister. Voor de omgeving noch voor de buurt was het langer een geheim dat Tille dronk. Men vond het zonde dat het jong, fatsoenlijk meisje, de goedhartige, beklagenswaardige wees zich zoo vergooide, zoo zelfmoord pleegde. Ole en Line moesten machteloos aanschouwen den ondergang van het kind, dat zij zoo belangloos en aanhankelijk dienden. Zij waren zwak in hun liefde, leden in stilte, hadden den moed niet haar te waarschuwen noch te berispen. Zij was nu immers haar eigen meester, zij was meerderjarig, daarbij zeer prikkelbaar. De piano-