is toegevoegd aan uw favorieten.

Tille

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

; komen. Zoomin als Lille Hanne had zij haar lot kunnen ontloopen. Die was 1 misschien ook al dood ! Carl en Lars, Victoria en de arme meid, de pianomammesel en al de anderen, 't waren toch immers ook ongelukkige schepselen. Sommigen werden het niet gewaar, sommigen hadden moed, maar zij was zwak, een arm, zwak meisken dat enkel kon bezwijken. En nu ging zij dood, dood voor altijd. Men zou haar vergeten zooals alle menschen vergeten werden, wanneer zij eens voor eeuwig vertrokken zijn. Voor Walt was het goed dat zij stierf, en Ole en Line zouden ook nog wat rust genieten, aan haar denken en dan ook sterven. Heel haar leven herzag ze nu, en de blijde oogenblikken kregen nu een dubbelschoonen weerschijn.

Dagen en nachten lag zij te mijmeren, en in haar koortsige sluimeringen vervolgden haar de beelden en herinneringen. Het was zoo heerlijk in dit bed te liggen droomen, de moederlijke teederheid gewaar te worden van Line die haar oppaste. Zij was weer hulpeloos als een kind. Zonder tegenstribbelen dronk zij de melk, niets anders kon zij verdragen, haar slokdarm was ontstoken, en haar beleedigde maag