is toegevoegd aan uw favorieten.

Menschen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Ik rijk?...

— Natuurlijk.

— Mijn eens zijn op!

— Uwe fortuin is verteerd op een-en-twintig dagen... Maak dat aan de ganzen wijs...

— Mijn fortuin? Ik geloof dat ge verdomme zot zijt! Mijn eens zijn op!...

— Hoeveel was het, zonder onbescheiden te zijn?

— G'hebt er eigenlijk geen affaire mee! Maar enfin, het was juist 312 frs, die ik gespaard had... Ik heb Brussel gezien en Gent en de Zee, en het Walenland...

— Drie honderd en twaalf franken, en ge zoudt niet meer werken! Komaan!

— Wie zegt dat?...

— Wel iedereen!

— Ik ga morgen opnieuw naar mijn baas hooren!... Ik heb ook eens vacantie genomen...

Op dat oogenblik speelde buiten, in den zoelen zomeravond, de harmonie, die juist dien avond repetitie had, het «Waar kan men beter zijn!» De harmonie bracht een serenade aan den gelukkigen winner van het groot lot, waardoor de gemeente de eer was te beurt gevallen, dagen lang in de pers te worden aangewezen als de woonplaats van een niet alledaagsch man.