is toegevoegd aan uw favorieten.

Menschen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Betalen zult ge toch... Ik had het wel in de gaten dat ge gaarne schampavie zoudt hebben gespeeld.

— Ik betaal 'n frank vijf-en-zeventig en begeer uw kieken niet ...gij kunt het opstoven, en uw tanden breken op de oude karkas!...

— Ik begeer het kieken ook niet!... Het zou mij niet meer smaken nu uw smerige hond het heeft doodgebeten ... Drij frank betalen en het kieken is voor u.

Agent-nummer-zeventien kwam juist aangekuierd... Waardig luisterde hij naar de twee mannen, knikte wanneer de Hondenbaas wat zei, en ook wanneer de Stouwer hem tegensprak. Een half üur lang probeerde hij beide partijen tot overeenkomst te brengen, maar te vergeefs. Toen krabde hij verlegen achter zijn oor, peinsde lang na.

— Gij moet drij frank hebben, vroeg hij aan den Stouwer, en gij wilt absoluut uw kieken niet terug?

— Zoo is 't.

— En gij wilt een frank vijf-en-zeventig geven en gij wilt het kieken evenmin, vroeg hij aan den Hondenbaas.

— Natuurlijk!

— Geef mij uw frank vijf-en-zeventig en het kieken, zei Agent-nummer-zeventien.

Hij nam de kip onder den arm en betastte haar even, onderzocht vluchtig den rooden kam. Dan ontving hij het geld.

— Maar, aarzelde de Stouwer, ik...

Geen maar, wacht een oogenblik.

Hij haalde zijn geldbeurs uit den zak, grabbelde een frank vijf-en-twintig bijeen en gaf de drie frank aan den Stouwer.

— Nu is de zaak in orde, zeide hij voldaan en loos, nu heeft elk zijn goesting... de heeren kunnen gaan.