is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tie moeilijk gewettigd worden! VooTzeker kunnen we in het stuk tooneelen aanhalen die aantoonen, dat de held voor verbetering vatbaar is, maar of die scènes een voldoend aantal grondige motieven uitmaken, voor een zoo plotselinge karakterkentering, durf ik met vastheid niet beweren. He* slot bevredigt voorzeker de massa, maar het kan evenwel den toets niet weerstaan van een streng doorgedreven redeneering op zielkundig gebied.

« Die radii: ale ommekeer, zegt August Monet (1), dat geweldig zieleproces hadde sterker uitgelegd moeten zijn, om als mogelijk en vooral als duurzaam aangenomen te kunnen worden. — « Het slot is overromantisch en niet danig nieuw », meent Carolus en « 't is lang zoo natuurlijk niet als dat van Baldie » schrijft Krinkels in « De Gazet Lucifer». (2) — « Die eindoplossing is waarlijk prachtig! » roept «La Métropo'.e» uit, maar «incontestablement on sent dans 1'épilogue de Liefdelied quelque chose de voulu, de forcé. Ce Dantie, personnage essentiel de la pièce, n est qu'un rustre, foncièrement cupide et bassement sensuel; a aucun moment de 1'action il ne fait un retour sur lui-même, rien, absoment rien ne fait entrevoir sa volte-face radicale. De Tière aurait du ana'yser davantage son Dantie, metïre son ame a nu, scruter son coeur et montrer ses luttes intérieures entre le bien et le mal. Tel quel, il a tout 1'air d'un vilain fantoche. » (3)

Van 't zelfde gevoelen is « La Semaino) als dit blad schrijït:

« Cette nouvelle conception, plus humaine, est beaucoup moins vigoureuse et rtcn dépcurvue d'une certaine fadeur. L'action trés dramatique se termine vraiment d'une fafon trop anodine... L'amour ne produit pas les ravages qu'il apporte dans Herbergprinses et dans De Bruid der Zee et qu'il aurait du logïquement causei.

Les criaiques contre le peirsonnage dp Baldie ont violente 1 auteur, ont br:dé sa vigneur brutale, mais naturelle et 1'ont condamné a 'c!réer un personnage moins consistant. Le public a paru priser cette conclusion optimiste; Ia vie extraordinaire de son exécution explique aisément cette approbation.» (4)

Ondanks het gegronde van de vorige zienswijzen moet toch erkend worden, dat het eindtafereel van het 3* bedrijf « zeer indrukwekkend is; dat de extatische oplossing van de verwachte

[11 "Hel Nederlandsch Tooneel,, 19-1-1912.

|2] 15-1-1912.

13] A. V. L. in "La Mélropole,, 8-1-1920.

(4) "La Semaine., 9-1-1912.