is toegevoegd aan je favorieten.

Geïllustreerde wandelgids voor het dorp Nunspeet en omstreken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

glijdt in zijn bootje over 't water en brengt een bezoek aan zijn netten, welke bevestigd zijn aan de paaltjes, die ge boven 't water ziet uitsteken. Wat verder ziet ge nog eenige schepen en ginds aan den horizon een paar rookwolken van een voorbijstoomende boot. Rechts ontdekt ge den stompen toren van Elburg en de roode daken der huizen, waarop het zonlicht schittert, terwijl ge nog verder de torens van Kampen kunt waarnemen.

Het gezicht naar de zijde, waar Nunspeet ligt, is inderdaad ook verrukkelijk : vlak voor u de hooilanden, dan eenige boerderijen, alle half tusschen de boomen verscholen, ginder het torentje ■van Nunspeet en langs den horizon de hooge heuvels en bosschen der Veluwe ! Ook de bosschen van den Essenburg en Hulshorst leveren ons een prachtig gezicht. Wandelen we nu in Zuidwestelijke richting langs het strand, dan stuiten we spoedig voor een beek. Een 100 ,M. van de zee af naar de zijde van de Pol is een vonder, dat ons er over helpt. We kunnen nu even naar de Pol wandelen, waar in een der boerderijen gelegenheid is een glas melk, bier of limonade te gebruiken en dan keeren we naar het strand terug om onze wandeling verder voort te zetten. We zijn nu aan de andere zijde der beek en van hier tot Hoophuizen, dat is de boerderij, die verderop aan zee ligt, is het strand vrij breed. We passeeren nog een beek aan het zoogenaamde Mhenewerk. Nu zijn we op Hoophuizen. Vroeger stonden hier eenige boerderijen, thans is er nog een overgebleven. Even voorbij Hoophuizen is de hooge wal, dien we langs de zee opgemerkt hebben, ver-