is toegevoegd aan uw favorieten.

Geïllustreerde wandelgids voor het dorp Nunspeet en omstreken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. A. van dit prachtige bosch in de asch gelegd heeft. Na een klein uur loopen brengt ons de weg langs een boerderij, de Zandmolen genaamd, waar vroeger de beek een watermolen in beweging bracht, doch waarvan thans niet meer over is dan een vrij hooge waterval. Vervolgen wij nu den Poolschen weg dan komen wij na een kwartier loopen uit op den grintweg van Harderwijk naar Staverden.

Links omslaande biedt ons een groote uitspanning, de Zwarte Boer, de gelegenheid, onder haar heerlijk geboomte even uit te rusten, 't Is u geraden, den inwendigen mensch hier wat te versterken of uw dorst te lesschen, want ge hebt nog een flinke wandeling voor de borst. De grintweg van Harderwijk naar Staverden loopt door Leuvenum. In vroeger tijd is deze plaats van meer beteekenis geweest dan heden ten dage. Men vindt er twee plaatsen, waar kasteelen gestaan hebben. De grachten zijn nog aanwezig, alsmede eenige oude, hooge boomen. Een dezer kasteelen werd in 1856 afgebroken, het andere was reeds vroeger verdwenen.

Het ziet er hier werkelijk fantastisch uit en als ergens ter wereld spoken verblijf houden, dan scharrelen ze hier langs de oude grachten, of verschuilen zich bij maneschijn achter de dikke boomen.

We volgen den grintweg, die telkens en telkens alweer een bocht maakt en zich bevallig tusschen het geboomte doorkronkelt en bereiken zoo het landgoed Staverden, thans eigendom van en bewoond door den Heer 's Jacob, oud-burgemeester van Rotterdam. De buitenplaats is door een breede gracht van den weg gescheiden ; het huis staat