is toegevoegd aan je favorieten.

Geïllustreerde wandelgids voor het dorp Nunspeet en omstreken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Overveluwsch Weekblad

is het meest gelezen wordend

NIEUWS- en :: :: ADVERTENTIEBLAD

voor NUNSPEET en Omstreken.

VERSCHIJNT 2 MAAL 'S WEEKS, en kost f 0.65 per kwartaal, franco per post.

Het blad is geheel neutraal, komt daardoor in handen van iederen stand en rang, en geeft dus de grootste publiciteit aan uwe adver?

tiën voor Nunspeet en omgeving.

UITGAVE VAN DE FIRMA # # *

I. WEDDING, HARDERWIJK.

Agent voor Nunspeet W. NIJHOLT. „ „ Elspeet G. DIJKGRAAF.

Prijs der Advertentiën 1—4 reg. f0.48.

Elke regel meer f 0.08.

Handelsadvertentiën bij abonnement op zeer voordeelige voorwaarden.