is toegevoegd aan uw favorieten.

Iets over Oud-Batavia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan de overzijde van Kalibesar liggen nog de Oostzijdsche pakhuizen, degelijk en luchtig om een binnenplaats gebouwd.

Van het iets noordelijker gelegen Kasteel staat echter geen steen meer op den anderen. Weg is de wijdluftige Generaalswoning met haar speelhuis aan het vijvertje, waarin perzische ganzen zwommen langs de Kalibesar; hier hield de landvoogd wel morgenaudiëntie. Weg —de hooge vergaderzaal, versierd met de geschilderde beeltenissen der opvolgende Gouverneurs-Generaal en pronkend met hooge spiegels. Weg—het drukke complex gebouwen, vanwaaruit de gansche omslag van het Compagnie 's bestuur en van den Aziatischen handel in beweging werd gebracht. Weg zijn de bolwerken en versterkte punten, waar het krijgsvolk op post stond.

Kota Inten is nu een belommerd, maar overigens rommelig plekje, en op het Kasteelbuitenplein staat alleen nog overeind de Amsterdamsche Poort, bewaakt door de zwarte, schrikkelijke wachters Mars en Minerva, welke sedert van Imhoff, die deze hoofdwacht liet bouwen, toegang gaf tot het verbreede Kasteelplein aan de landzijde, waar indertijd een valbrug moet hebben gelegen. De bovenverdieping dezer hoofdwacht, welke o. m. een kostelijk uurwerk droeg, is afgebroken.

In dit Kasteel hield de Gouverneur-Generaal Valckenier, die destijds nog hier woonde, in ouderwetschen trant rapport: des morgens om 7 uur in de voorzaal en 's avonds moesten bij het gebed tegenwoordig zijn zoowel de Baljuw der Stad als de in het Kasteel commandeerende Majoor, de laatste vergezeld door eenig wachtvolk van de 4 Kasteelbastions en van de Waterpoort.

»Nach vollbrachtem Gebet-verhaalt Heydt 1)- gehet der Major und Baljuw zu dem General-Gouverneur, und empfangen die Parole, welche der erstere sogleich wieder an die Sergeanten des Castells übergiebet; und dieses geschiehet mitten auf dem mit Quader-steinen belegten Platz des Castells Der Baljuw aber theilet dieselbe vor dem Rathhaus aus."

Een onschatbare bron voor de kennis van dezen tijd gaf deze gemoelijke, naarstige Duitscher.

»Die Europëer in Batavia — merkte hij op 2) — sind gehalten sich nach ihrem Stand und Caracter auf zu führen; widrigenfalls, und so einer der-

1) J. W- Heydt, AUerneuester Geographiscli- und Topographischer Schauplatz von Africa und Ost-Indiën; 17 44; bl 26.

2) T. a. p. bl 11.