is toegevoegd aan uw favorieten.

Kroniek der Nederlandsche letteren, 1917-1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET LEVENDE VLAANDEREN.»)

In zijn mooi en aardig, zijn héél aardig en héél mooi boekje „Het levende Vlaanderen" heeft de Antwerpsche bibliothecaris en journalist De Bom een groot aantal korte artikelen en fragmenten van blijkbaar journalistieken oorsprong, vereenigd tot een levend beeld van hetgeen het intellectueele, litteraire, artistieke en politieke Vlaanderen was tot vóór den oorlog; dat aan alle zijden in velerlei vreugde en schoonheid ontspruitende „levende" Vlaanderen, door de gruwelijke gebeurtenissen vernield en gehavend en echter, met zijn onverdelgbare sappigheid, slechts ■wachtend op de lente der bevrijding, om nieuwe knoppen te zetten en des te schooner weer op te bloeien.

Zooals ze daar tezamen staan, een volk van kleine karakterschetsen (elk-voor-zich wel zóó frisch en zóó raak, dat men ze vergeet noch verwart) vormen ze een boek en een beeld, even gezond als hooggestemd. Want geen bladzij, of de schrijver toont er zich een beschouwer, die de dingen bekijkt zooals zij zijn, een beschouwer vol zeer acuten werkelijheidszin en vol humor,. — doch die ook de gave niet verloor, in de verte te zien en gróót te voelen voor zijn land en voor zijn volk.

En is De Bom een echte Vlaming, is zijn enthousiasme soms rumoerig als een peppel, — die peppel is

!) Emmanuel de Bom. Het levende Vlaanderen. (We reld-Bibliotheek.)