is toegevoegd aan uw favorieten.

Kroniek der Nederlandsche letteren, 1917-1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

talliseerde wijsheid, past haar eigenlijk alleen, waar zij in de definitieve tot-rast-komingen harer gedachte gekristalliseerde wijsheid geven kon, en gelijk zij die, naar wij zagen, op magistrale wijze gegeven hééft. Doch zeer dikwijls heeft die gedachte een te heftige beweging om in het gareel dier hooge harmonie zich te voegen, en het gebeurt dan menigmaal, dat aan verbrokkelde gedichten de machtige trek harer ziel voorbijjaagt. Het heeft geen zin, deze verbrokkeling aan bepaalde voorbeelden in bizonderheden te gaan demonstreeren. Slechts wilde ik den lezer dezer gedichten toonen, wat ik voor een der oorzaken houd van het verschijnsel, dat bij de prachten dezer zielsopenbaring de vormschoonheid soms achterblijft.

Want overigens: het komt wel heel zelden voor in onze litteratuur, dat den beoordeelaar het geluk te beurt valt, aandacht te mogen vragen voor een dichtwerk van deze diepe beteekenis, van deze hooge strekking, van dezen edelen gloed, en van deze overrijke beloftendracht.