is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn Brugge

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gemeentestrijders (komen in triomf de stad binnen).

Hard is de strijd geweest,

Hoog onze moed!

Vrijheid, uw hemelgloed Maakt onbevreesd!

Menige helden, ach!

Bleven op 't veld!...

Maar ook verpletterd lag Dwang en geweld!

Weversvrouw.

Wee! mijn angstig voorgevoel!

'k Mis hem in het blij gewoel!... Ons geluk, zijn leven,

0 mijn kind, ons liefdepand,

1 Voor het vaderland Solo en koor. j Wefd hgt aJ gegeven

Allen (Slotkoor).

Milder zal het veld nu bloeien,

Oogsten telen, vruchten broeien,

Zwellend van der helden bloed!

Recht en rede zullen tronen!...

Maar hoe zullen eens de zonen 't Grootsche werk der vaadren kronen, Dat zoo duur ons kosten moet ?...

O Belfort, uit den nacht van zooveel heldengraven Verrijzend, beeld der trouw, in reine hemelgloor! O Roeland, heilig brons, waarin de ziel der braven, Tot reuzenpsalmen smelt, en leeft de tijden door!