is toegevoegd aan je favorieten.

Mijn Brugge

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN ZONNIGE BRUIDSDAG.

WEEST GELUKKIG! . .

In 't oneindige veld van de blauwe lucht Hangt, bij vallende nacht, droef de mane te blinken,

Lijk een moeder zoo bleek, die wanhopig verzucht, Als zij, tranende kroost, al die sterren ziet pinken.

Arme kroost! elke ster is, in dolende vlucht,

Naar het weerpaar op zoek, dat haar toch zal ontzinken, Dat haar eeuwig verlokt naar een droom van genucht, En dan, eeuwge vloek, in den schemer gaat slinken. —

Hier op aarde is het goed, waar, bij rozengeur,

In een zoet paradijs, vol gekweel en geneur,

Ieder lievende hert aan een hert wordt verbonden!

Weest gelukkig, gij twee, in de volheid des goeds, Die uw schoonheid, uw jeugd nu geniet als een roes, Want gij hebt elkander gevonden!