is toegevoegd aan uw favorieten.

Uit de bron

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lood was geteekend het IJzeren Kruis van den gesneuvelde. Een krans lag op het graf, verdord en vuil, als iets dat op een mestvaalt ligt; en met den hals in den grond stak een flesch, waarin een wit papiertje schemerde. Dat was t identiteitsbewijs van den gesneuvelde.

Daarnaast lag een Rudolf, daarnaast een Hans; daarnaast een Wilhelm; een lange, lange rij, tragisch door hun veelheid, als een woud van witte kruisen.

Langzaam ging ik verder, en keek, en las de namen. Vóór de laatste tombe, een tweeling-tombe, bleef ik langer toeven:

« Hier rusten samen Richard X. grenadier, 26 jaar en Emile X. artilleur, 23 jaar, gesneuveld 11 November 1918.»

sp sp

11 November 1918! De dag zelf van den wapenstilstand! De dag "waarop de oorlog feitelijk een einde nam!

Dat waren twee Belgische jongens. Die kwamen naar huis; die waren thuis; die konden weer gaan leven in hun verloste land, op hun bevrijde dorp, na meer dan vier en een half jaar lang aanhoudend worstelen tegen den dood! Ik wist dat dit geen uitzonderingsgeval mocht heeten; ik wist dat er nog velen op 11 November zijn gevallen; maar toch, toen ik het daar zoo in al zijn rauwe, wrange werkelijkheid vóór mij zag staan, was het alsof een stalen klauw mij t hart toekneep.

Op het graf stonden twee omgekeerde flesschen, met twee papiertjes...